eu-fondovi

Ovaj projekt se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj

eu2

1.1 Opis projekta

PNP d.o.o. je dana 05. prosinca 2017. godine potpisao Ugovor o provedbi razvojnog projekta pod nazivom „Proširenje kapaciteta u tvrtki PNP d.o.o. kroz rekonstrukciju krovišta i nabavu viličaras Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO). Projekt je odobren u okviru  Poziva na dostavu projektnih prijava „E-impuls“, kojeg  provodi Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija koji se sufinancira iz Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR).

PNP d.o.o. je tvrtka s dugogodišnjim iskustvom i referencama u proizvodnji i montaži nosivih i spojnih elemenata i pozicija koje se koriste u kućnim i industrijskim instalacijama vode, plina i grijanja. Tvrtka posluje na tržištu cijele RH, najviše na području Bjelovarsko-bilogorske, Sisačko-moslavačke županije i grada Zagreba, proizvode plasira putem veleprodaje i tri maloprodajna mjesta. Odobreni projekt nastavak je razvojnih aktivnosti i ulaganja koji se kontinuirano provode u skladu sa zahtjevima i potrebama kupaca te dugoročnim ciljevima tvrtke, koji su primarno usmjereni ka unaprjeđenju kvalitete proizvoda te jačanju konkurentnosti na tržištu. Analizom poslovanja utvrđeni su problemi koje je moguće učinkovito riješiti provedbom spomenutog projekta.

Provedbom odobrenog projekta proširiti će se postojeći proizvodni kapacitet i tehnološki osuvremeniti strojni park kao preduvjet daljnjeg rasta i konkurentnosti na tržištu.

U okviru projekta provesti će se sljedeće aktivnosti:

–  (1) rekonstrukcija krovišta

–  (2) nabava radnog stroja-viličara

Projektom će se omogućiti povećanje proizvedenih količina proizvoda te zadovoljenje rastuće potražnje na domaćem i tržištu susjednih zemalja, posebice Bosne i Hercegovine. Realizacija ovog projekta temelj je za sve buduće planove i aktivnosti tvrtke PNP d.o.o.

1.2 Podaci o projektu

OPĆI CILJ: Jačanje konkurentnosti tvrtke PNP d.o.o. za natjecanje na domaćem i inozemnom tržištu kroz rekonstrukciju krovišta i nabavu radnog stroja-viličara

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA: 652.607,56 kuna

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: 522.086,05 kuna

ODOBRENA POTPORA: 281.927,05 kuna

STOPA SUFINANCIRANJA: 54%

TRAJANJE PROJEKTA: 9 mjeseci

RAZDOBLJE PROVEDBE PROJEKTA: 01. listopada 2017. – 01. srpnja 2018.

OČEKIVANI REZULTATI PROJEKTA:

 • izvršena rekonstrukcija krovišta
 • nabavljen radni stroj-viličar
 • proširen postojeći proizvodni kapacitet
 • osuvremenjen strojni park
 • očuvana postojeća radna mjesta
 • otvorena 2 nova radna mjesta
 • povećan prihod od prodaje za minimalno 15%

1.3 Očekivani učinci projekta

Uspješna provedba rezultirati će pozitivnim srednjoročnim i dugoročnim učincima, koji se mogu sažeti kako slijedi:

 • proširen proizvodni kapacitet
 • suvremeno opremljen strojni park
 • osigurano veće zadovoljstvo partnera i klijenata
 • stvoreni preduvjeti za daljnji rast potražnje
 • unaprijeđena konkurentnost tvrtke

 

Realizacijom projekta stvoriti će se preduvjeti za daljnji rast i razvoj tvrtke.

1.4 Elementi projekta

Element projekta 1: Nabava radnog stroja-viličara

Radni stroj-viličar

 

Element projekta 2: Rekonstrukcija krovišta

Demontažni radovi

Limarski radovi

Bravarski radovi

Tesarski radovi

Krovopokrivački radovi

 

Element projekta 3: Edukacija zaposlenika

Osposobljavanje za rukovanje viličarem

 

Element projekta V: Promidžba i vidljivost

Objavljivanje članka u Bjelovarskom listu

Postavljanje privremene ploče

Postavljanje trajne ploče

Postavljanje plakata

Postavljanje naljepnica

Informiranje putem web stranice

 

Element projekta PM: Upravljanje projektom i administracija

Upravljanje projektom

Javna nabava

1.5 Horizontalne teme

Projekt doprinosi jednakim mogućnostima.

Aktivnosti koje će se provesti u okviru projekta neće biti u sukobu, izravnom ili neizravnom, s odredbama Zakona o ravnopravnosti spolova (NN br. 82/08) i Zakona o suzbijanju diskriminacije (NN, br. 85/08, 112/12). Provedena je analiza tržišta rada i procjena učinka projekta na spolove. Analiza strukture nezaposlenih osoba na području Grada Garešnice s ciljem utvrđivanja najosjetljivijih skupina donijela je sljedeće rezultate: (1) mlađe muške osobe od 15-24 godine bez radnog iskustva – 491 osoba i (2) hrvatski branitelji – 122 osobe. Iako nema zvaničnih podataka koliko je žena zaposleno na radnim strojevima, procjenjuje se da znatno manje nego muškaraca. Prilikom zapošljavanja namjeravaju se primijeniti specifične mjere promicanja jednakih mogućnosti, nediskriminacije i socijalne uključenosti: (1) dati će se prednost mlađim osobama bez iskustva ili hrvatskim braniteljima ukoliko će zadovoljavati uvjete radnog mjesta i (2) u promotivnim aktivnostima naglašavati će se načela ravnopravnosti. Poslovni prostor tvrtke uređen je sukladno Zakonu o prostornom uređenju i gradnji te Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

 

Projekt doprinosi održivom razvoju i zaštiti okoliša.

Projekt je osmišljen u skladu s načelima uravnoteženog regionalnog razvoja (provodi se na području koje pripada II skupini prema indeksu razvijenosti). Financijski resursi osigurani kroz projekt biti će namjenski i racionalno utrošeni u skladu s pravilima dobrog upravljanja. Nabava će se provesti u skladu s općim načelima i procedurama koje su propisane dokumentom „Postupci nabave za entitete koji nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi“. Prilikom planiranja kupnje radnog stroja-viličara, tvrtka je tražila ponude potencijalnih dobavljača čiji proizvodi imaju standard ISO 9001 te imaju karakteristike ekonomičnosti, sigurnosti i visoke produktivnosti uz primjenu moderne tehnologije. Kod aktivnosti rekonstrukcije krovišta također će se paziti na mogućnost prirodnog osvjetljenja i provjetravanja kako bi se smanjila potrošnja električne energije za osvjetljavanje i hlađenje proizvodnog pogona.

 

Projekt doprinosi promicanju načela dobrog upravljanja, uključujući i suradnju s civilnim društvom.

Predloženi projekt promiče načela dobrog upravljanja: strateško planiranje, efikasnost, odgovornost i transparentnost. Provođenjem projekta unaprijediti će se organizacija rada, osuvremeniti strojni park te otvoriti nova radna mjesta. Znanja, iskustva i vještine upravljanja projektnim ciklusom u sustavu EU financiranja doprinijeti će unapređenju upravljačkih kapaciteta tvrtke za potrebe provedbe drugih razvojnih projekata. Projekt ima i svojevrsnu socijalnu konotaciju odnosno nastoji povećati stupanj uključenosti marginaliziranih skupina u društvo i na tržište rada. Mjerama vidljivosti osigurati će se informiranost lokalne zajednice u cjelini – bolji pristup informacijama o razvojnim projektima i mogućnostima sufinanciranja iz nacionalnih izvora i EU fondova.

REKONSTRUKCIJA KROVIŠTA- U TIJEKU
 Rekontrukcija krovišta u tijeku….
VILIČAR TOYOTA TONERO
Viličar Toyota Tonero nabavljen uz sufinanciranje Europskog fonda za regionalni razvoj
2.4 2.6
Rekonstrukcija završena -novi izgled obnovljenog krovišta.

Nenad Popović, direktor

Telefon: +385 43 531 541

E-mail: pnp@pnp.com.hr